Niêm yết Quy hoạch xây dựng khu dân cư phố Đắm, thị trấn Cành Nàng

Ngày 17/03/2024 00:00:00

- Từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 Ủy ban Nhân dân thị trấn Cành Nàng đã triển khai niêm yết công khai bản Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phố Đắm 01, thị trấn Cành nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
- Địa điểm: Tại công sở thị trấn Cành Nàng; Nhà văn hóa khu phố Đắm và tại khu dân cư gần nơi thực hiện dự án ở khu phố Đắm, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
z5315078213705_5e745f20072dc17031ab1d84e1c35f35.jpg
z5269509131564_6f436c835dc80b5dc9f0748b355dc02b.jpg
z5269509071141_e4cd137975b6fc7bfbe63a1cdc63f396.jpg
z5269509077919_14557dedc7af64e6b9e356421ebc43f6.jpg
z5269509104266_b7a8bf3fb4a4b40d67c6b57978c35e59.jpg
Tin, ảnh: Quốc Tài

Niêm yết Quy hoạch xây dựng khu dân cư phố Đắm, thị trấn Cành Nàng

Đăng lúc: 17/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

- Từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 Ủy ban Nhân dân thị trấn Cành Nàng đã triển khai niêm yết công khai bản Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phố Đắm 01, thị trấn Cành nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
- Địa điểm: Tại công sở thị trấn Cành Nàng; Nhà văn hóa khu phố Đắm và tại khu dân cư gần nơi thực hiện dự án ở khu phố Đắm, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
z5315078213705_5e745f20072dc17031ab1d84e1c35f35.jpg
z5269509131564_6f436c835dc80b5dc9f0748b355dc02b.jpg
z5269509071141_e4cd137975b6fc7bfbe63a1cdc63f396.jpg
z5269509077919_14557dedc7af64e6b9e356421ebc43f6.jpg
z5269509104266_b7a8bf3fb4a4b40d67c6b57978c35e59.jpg
Tin, ảnh: Quốc Tài
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC