Tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI)

Ngày 28/03/2024 00:00:00

Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu
hạ tầng số, kinh tế số (DTI), tại thành phố Sầm Sơn tháng 3 năm 2024


Thực hiện Công văn số 482/STTTT-BCVT ngày 06/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI). UBND huyện Bá Thước triệu tập học viên tham dự hội nghị tập huấn với các nội dung sau:

1. Thành phần:

- Ở xã: 01 Công chức Văn hoá - xã hội 21 xã, thị trấn;

- Ở thôn: Trưởng thôn 205 thôn, bản trên địa bàn huyện;

- Các hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao trên địa bàn huyện.
+ Cụ thể thị trấn Cành Nàng có 01 công chức Văn hóa - xã hội; 22 trưởng khu phố và 02 hộ trong 03 sản phẩm OCOP tham gia hội nghị tập huấn này.

2. Nội dung:

- Hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển hạ tầng số gắn với phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn nâng cao năng lực thông tin tuyên truyền các chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng; lộ trình tắt sóng 2G và chuyển đổi sang sử dụng điện thoại điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên mạng viễn thông, Internet.

- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung, chính sách liên quan đến phát triển TMĐT; các kỹ năng về đưa sản phẩm nông nghiệp lên Sàn TMĐT, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT.

3. Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi 7h30, thứ Hai, ngày 25/3/2024.

4. Địa điểm: Khách sạn Thanh Bình Gold, bãi D, đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (Đối diện Hubway 11)

5. Kinh phí: Kinh phí tổ chức lớp tập huấn (tài liệu, giảng viên, trang thiết bị lớp học …) do Sở Thông tin và Truyền thông chi trả; Học viên được hưởng chế độ theo các quy định hiện hành.

* Lưu ý: Đối với các đơn vị, hộ sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên chuẩn bị các nội dung (hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, video về sản phẩm...) để được hỗ trợ đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn và hỗ trợ phương thức bán hàng, đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động thương mại điện tử trong phát triển kinh tế số.

Trên đây nội dung tham dự Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI) đề nghị UBND 21 xã, thị trấn thông báo tới thành phần tham dự ở xã, thôn và các đơn vị, hộ sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đúng thời gian qui định.

Quốc Tài

Tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI)

Đăng lúc: 28/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu
hạ tầng số, kinh tế số (DTI), tại thành phố Sầm Sơn tháng 3 năm 2024


Thực hiện Công văn số 482/STTTT-BCVT ngày 06/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI). UBND huyện Bá Thước triệu tập học viên tham dự hội nghị tập huấn với các nội dung sau:

1. Thành phần:

- Ở xã: 01 Công chức Văn hoá - xã hội 21 xã, thị trấn;

- Ở thôn: Trưởng thôn 205 thôn, bản trên địa bàn huyện;

- Các hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao trên địa bàn huyện.
+ Cụ thể thị trấn Cành Nàng có 01 công chức Văn hóa - xã hội; 22 trưởng khu phố và 02 hộ trong 03 sản phẩm OCOP tham gia hội nghị tập huấn này.

2. Nội dung:

- Hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển hạ tầng số gắn với phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn nâng cao năng lực thông tin tuyên truyền các chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng; lộ trình tắt sóng 2G và chuyển đổi sang sử dụng điện thoại điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên mạng viễn thông, Internet.

- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung, chính sách liên quan đến phát triển TMĐT; các kỹ năng về đưa sản phẩm nông nghiệp lên Sàn TMĐT, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT.

3. Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi 7h30, thứ Hai, ngày 25/3/2024.

4. Địa điểm: Khách sạn Thanh Bình Gold, bãi D, đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (Đối diện Hubway 11)

5. Kinh phí: Kinh phí tổ chức lớp tập huấn (tài liệu, giảng viên, trang thiết bị lớp học …) do Sở Thông tin và Truyền thông chi trả; Học viên được hưởng chế độ theo các quy định hiện hành.

* Lưu ý: Đối với các đơn vị, hộ sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên chuẩn bị các nội dung (hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, video về sản phẩm...) để được hỗ trợ đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn và hỗ trợ phương thức bán hàng, đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động thương mại điện tử trong phát triển kinh tế số.

Trên đây nội dung tham dự Hội nghị tập huấn lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng số, kinh tế số (DTI) đề nghị UBND 21 xã, thị trấn thông báo tới thành phần tham dự ở xã, thôn và các đơn vị, hộ sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đúng thời gian qui định.

Quốc Tài

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC