Khái quát về thị trấn Cành Nàng:

Thị trấn Cành Nàng là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở một phần địa giới hành chính xã Lâm Xa theo Nghị định số 92/QĐ-CP ngày 23/8/1994 của Chính phủ, có diện tích tự nhiên 83,3 ha.
         Năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v
ề việc sáp nhập 2 xã Lâm Xa và Tân Lập vào thị trấn Cành Nàng để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cành Nàng, từ một thị trấn có diện tích chưa đầy 2km2, đến nay đã mở rộng lên 25,22km2.

Đặc điểm về địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội:

- Địa giới: Phía Tây Bắc giáp xã Ban Công; phía Nam giáp Ái Thượng; Phía Đông giáp xã Hạ Trung; và phía Tây giáp xã Thiết Ống.

- Tiềm năng, vị trí đất đai ở thị trấn rất thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh buôn bán và nghề tiểu thủ công nghiệp. Mạng l­ưới giao thông đường bộ rất thuận lợi cho việc đi lại phát triển kinh tế, giao l­ưu hàng hoá, về đ­ường bộ có 3 trục đ­ường chính đó là Quốc lộ 217 đoạn từ km 93 đến km 95 và một trục đư­ờng 2, đường 3 nằm song song với Quốc lộ 217; Tỉnh lộ 523D. Chạy dọc theo hai bên đ­ường Quốc lộ 217 có 15 trục đ­ường ngang xương cá nối liền các cụm dân c­ư với nhau trong thị trấn và thông với các khu phố.

- Cơ cấu kinh tế đa thành phần: dịch vụ, kinh doanh buôn bán và sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là kinh doanh thương mại - dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Với những đặc điểm trên, là những điều kiện rất quan trọng để nhân dân Thị trấn tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những giá trị văn hóa từ nhiều địa phương khác đem lại, hình thành nên tính đa dạng, phong phú trong văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển “Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong thời gian qua.

Tuy nhiên trước tình hình phát triển như hiện nay và những điều kiện về tự nhiên, xã hội của Thị trấn. Cần tiến hành khảo sát, phân loại đơn vị hành chính, đảm bảo sát đúng với yêu cầu thực tế, làm căn cứ để Chính phủ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo sự ổn định của đơn vị hành chính cấp xã và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở.

Thị trấn Cành Nàng là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 01/12/2019 thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập 2 xã Lâm Xa và Tân Lập vào thị trấn Cành Nàng để mở rộng địa giới hành chính. Đến nay thị trấn có diện tích tự nhiên 2.522,37 ha.
         Dân số 10.202 người; với 2.554 hộ. Gồm 3 dân tộc: Kinh, Mường, Thái. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 72%; Mường chiếm 18,57%; Thái chiếm 9,36 %. 
Trong đó, nam là 5.089 người chiếm 49,88%, nữ là 5.113 người chiếm 50,11%. Hiện tại có 186 khẩu theo đạo công giáo.

   Thu nhp bình quân năm 2022  là 50 triu đồng/người/năm.

* Dân số và lao động của thị trấn: Trong quá trình phát triển kinh tế ở mỗi địa phương, con người là nguồn lực quan trọng nhất. Bởi vì con con vừa là động lực của quá trình sản xuất, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển bền vững; Đồng thời, đây cũng là động lực duy nhất tác động vào nguồn lực khác để thúc đẩy sự phát triển xã hội.

z4413751346383_5fb6d523a3089e4f248ef6991e199fa3.jpg

z4413751346384_61e18587fa376a4fdf05c32f0e48a413.jpg

Hình ảnh: Các bản đồ quy hoạch thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Công khai tiến độ giải quyết TTHC