Ngày 26 tháng 4 năm 2024 Đảng ủy thị trấn Cành Nàng tổ chức hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Cành Nàng; cán bộ, công chức thị trấn; trưởng khu phố và Trưởng ban công tác Mặt trận tổ quốc 22 khu phố.
  Chủ trì hội nghị: Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy thị trấn Cành Nàng.
 Nội dung:
 1. Thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Cành Nàng trong 2 năm 2024 - 2025.
 2. Thông qua Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Cành Nàng trong 2 năm 2024 - 2025.
 3. Thông qua Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Cành Nàng trong 2 năm 2024 - 2025.
z5420816908982_0f6cd78226cd5c08d4d5b87bd55f4106.jpg
Đ/c Trương Văn Minh, HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu khai mạc Hội nghị
z5420816909071_654bc19b1c0bbd6e9f3cdc5f32de211c.jpg
z5420816913433_a163df73a2043fd319701a96f3a2a659.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị
Tin, ảnh: Quốc Tài

Công khai tiến độ giải quyết TTHC