Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Kế hoạch Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023

Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư, trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 11 tháng trước · 0 lượt xem

Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

(THO) - Nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của xã phát triển, trong những năm qua Hội Khuyến học (HKH) xã Lương Ngoại (Bá Thước) luôn chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội.

Đăng lúc 9 năm trước · 881 lượt xem

Huyện Bá Thước: Gần 87.000 người tham gia học tại trung tâm học tập cộng đồng

(THO) - Năm 2014 các trung tâm học tập cộng đồng huyện Bá Thước đã mở được hơn 1.200 lớp học với các nội dung: phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; dạy nghề... thu hút gần 87.000 lượt người (chiếm 82% dân số toàn huyện) tham gia.

Đăng lúc 9 năm trước · 815 lượt xem

Công khai tiến độ giải quyết TTHC