Xây dựng nâng cấp sân vận động tại khu phố Mòn, thị trấn Cành Nàng

Ngày 30/10/2023 14:38:17

Những ngày cuối tháng 10 năm 2023, tại khu phố Mòn, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đang tiến hành công tác san lấp, cải tạo lại mặt bằng sân vận động khu phố, với diện tích 3.000 mét vuông. Sân vận động khu phố Mòn sẽ là một trong số sân vận động rộng và đẹp trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
Kinh phí nâng cấp cải tạo mặt bằng sân vận động khu phố Mòn trên 30 triệu đồng, được kêu gọi từ nguồn xã hội hóa cụ thể: Đóng góp từ Nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài khu phố Mòn.
z4830543426730_a5b5a9147f902ca4c9f476f1d6c42893.jpg
z4830543430464_97bc26034f69b9850560c076d69f4fcd.jpg

z4830543434705_5731d7e6d38fa44ebe8c3cb1a02b81a0.jpg

z4830543430464_97bc26034f69b9850560c076d69f4fcd.jpg
z4830543434705_5731d7e6d38fa44ebe8c3cb1a02b81a0.jpg
z4830543433169_79447b5886cb29407fe490234ddac829.jpg
Một số hình ảnh công tác san lấp mặt bằng Sân vận động khu phố Mòn, ghi nhận tại công trường.
Tin và ảnh: Quốc Tài

Xây dựng nâng cấp sân vận động tại khu phố Mòn, thị trấn Cành Nàng

Đăng lúc: 30/10/2023 14:38:17 (GMT+7)

Những ngày cuối tháng 10 năm 2023, tại khu phố Mòn, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đang tiến hành công tác san lấp, cải tạo lại mặt bằng sân vận động khu phố, với diện tích 3.000 mét vuông. Sân vận động khu phố Mòn sẽ là một trong số sân vận động rộng và đẹp trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
Kinh phí nâng cấp cải tạo mặt bằng sân vận động khu phố Mòn trên 30 triệu đồng, được kêu gọi từ nguồn xã hội hóa cụ thể: Đóng góp từ Nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài khu phố Mòn.
z4830543426730_a5b5a9147f902ca4c9f476f1d6c42893.jpg
z4830543430464_97bc26034f69b9850560c076d69f4fcd.jpg

z4830543434705_5731d7e6d38fa44ebe8c3cb1a02b81a0.jpg

z4830543430464_97bc26034f69b9850560c076d69f4fcd.jpg
z4830543434705_5731d7e6d38fa44ebe8c3cb1a02b81a0.jpg
z4830543433169_79447b5886cb29407fe490234ddac829.jpg
Một số hình ảnh công tác san lấp mặt bằng Sân vận động khu phố Mòn, ghi nhận tại công trường.
Tin và ảnh: Quốc Tài
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC