Tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024

Ngày 10/02/2024 00:00:00

Ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2024 (là ngày 09 và 10 tháng Giêng). Tại Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước. Đoàn Vận động viên, thiếu nữ thị trấn Cành Nàng tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Tham gia với 04 nội dung thi gồm: Bắn Nỏ (nam, nữ); Tung Còn (nam, nữ); Đẩy Gậy (nam 3 hạng cận, nữ 2 hạng cân); và thi thiếu nữ trong trang phục Dân tộc. có 11 VĐV, thiếu nữ cùng Ban Chỉ đạo, ban huấn luyện tham gia tranh tài tại Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Kết quả: Đạt 01 giải Nhất Tung Còn nữ; 01 giải Nhất đẩy gậy nữ, hạng cân 51-54 kg; và Giải B người đẹp.
z5182603755669_9a1715c9fd0c3bc84c770094da619d16.jpg
z5182603748273_87649f555c2f9b2f2234fb319d229541.jpg
z5182603762565_a75d657991227b7667b1879b5e81b9d8.jpg
z5182603752343_e027dbfb32876edce7c75406503ca438.jpg
z5182535718632_764932d22932b2a9a2ed03f094a2bf30.jpg
Hình ảnh: Tham gia thi đấu và thi người đẹp của Đoàn thị trấn tại Lễ hội.
z5182535657278_4d422fdc25a810ef611ed28617cb0f3e.jpg
z5182535695399_09ab6a0b09a7481edab6e7cc86cbdc46.jpg
Kết quả đạt được trong tham gia Lễ hội Mường Khô năm 2024.

Tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024

Đăng lúc: 10/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2024 (là ngày 09 và 10 tháng Giêng). Tại Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước. Đoàn Vận động viên, thiếu nữ thị trấn Cành Nàng tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Tham gia với 04 nội dung thi gồm: Bắn Nỏ (nam, nữ); Tung Còn (nam, nữ); Đẩy Gậy (nam 3 hạng cận, nữ 2 hạng cân); và thi thiếu nữ trong trang phục Dân tộc. có 11 VĐV, thiếu nữ cùng Ban Chỉ đạo, ban huấn luyện tham gia tranh tài tại Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Kết quả: Đạt 01 giải Nhất Tung Còn nữ; 01 giải Nhất đẩy gậy nữ, hạng cân 51-54 kg; và Giải B người đẹp.
z5182603755669_9a1715c9fd0c3bc84c770094da619d16.jpg
z5182603748273_87649f555c2f9b2f2234fb319d229541.jpg
z5182603762565_a75d657991227b7667b1879b5e81b9d8.jpg
z5182603752343_e027dbfb32876edce7c75406503ca438.jpg
z5182535718632_764932d22932b2a9a2ed03f094a2bf30.jpg
Hình ảnh: Tham gia thi đấu và thi người đẹp của Đoàn thị trấn tại Lễ hội.
z5182535657278_4d422fdc25a810ef611ed28617cb0f3e.jpg
z5182535695399_09ab6a0b09a7481edab6e7cc86cbdc46.jpg
Kết quả đạt được trong tham gia Lễ hội Mường Khô năm 2024.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC