Hội đồng NVQS thị trấn Cành Nàng tổ chức thâm nhập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

Ngày 18/12/2023 00:00:00

Ngày 18 tháng 12 năm 2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Cành Nàng, tiến hành thâm nhập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.
Tham gia đoàn thâm nhập có đồng chí Đỗ Quang Trung, ĐUV - PCT UBND thị trấn; đồng chí Thiếu tá Hà Văn Quan, Trợ lý Quân báo Ban CHQS huyện Bá Thước, cùng thành viên Hội đồng NVQS thị trấn.
Thanh niên tham gia khám sức khỏe thị trấn có 11 người đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự gồm: Khu phố Tráng 02; khu phố Vận Tải 01; khu phố Cành Nàng 02; khu phố Đắm 02; khu phố Chu 01; khu phố Mòn 01; khu phố Hồng Sơn 01, và khu phố Mốt 01.
z4986214158847_24bdf53bc3f3a6cdd0085d08aabc4f90.jpg
z4986213487549_04fce754e3a5b49671fe7834080d00e3.jpg
z4986218407109_e39e317ab8b50cd35235896143fbc5fd.jpgz4988397385214_641b3772ecd606204c144e6177bee071.jpg
z4986213425555_8c8204d23cbadfb8e507924856ef33bc.jpg
z4986213423262_9bf80527497c42711181c5f8b0fe1f43.jpg
z4986218832598_931efa1b5f361a8716844cbce2989562.jpg
z4986213722053_d54a45a24d1ef4465e08f0cb9eb92edb.jpg
z4988397385213_436ba582562b596e2e8ce1c85bb9f0b1.jpg
Hình ảnh: Đoàn thâm nhập về tại các gia đình có thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2924.
Qua công tác thâm nhập, với phương trâm "3 gặp, 4 biết". Đoàn thâm nhập của thị trấn đã trực tiếp gặp gỡ thanh niên trúng tuyển, đại diện gia đình và chính quyền địa phương, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên; nhìn chung 11/11 thanh niên đều an tâm tư tưởng, hăng hái tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào QĐND Việt Nam năm 2024.
QUỐC TÀI

Hội đồng NVQS thị trấn Cành Nàng tổ chức thâm nhập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

Đăng lúc: 18/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 18 tháng 12 năm 2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Cành Nàng, tiến hành thâm nhập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.
Tham gia đoàn thâm nhập có đồng chí Đỗ Quang Trung, ĐUV - PCT UBND thị trấn; đồng chí Thiếu tá Hà Văn Quan, Trợ lý Quân báo Ban CHQS huyện Bá Thước, cùng thành viên Hội đồng NVQS thị trấn.
Thanh niên tham gia khám sức khỏe thị trấn có 11 người đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự gồm: Khu phố Tráng 02; khu phố Vận Tải 01; khu phố Cành Nàng 02; khu phố Đắm 02; khu phố Chu 01; khu phố Mòn 01; khu phố Hồng Sơn 01, và khu phố Mốt 01.
z4986214158847_24bdf53bc3f3a6cdd0085d08aabc4f90.jpg
z4986213487549_04fce754e3a5b49671fe7834080d00e3.jpg
z4986218407109_e39e317ab8b50cd35235896143fbc5fd.jpgz4988397385214_641b3772ecd606204c144e6177bee071.jpg
z4986213425555_8c8204d23cbadfb8e507924856ef33bc.jpg
z4986213423262_9bf80527497c42711181c5f8b0fe1f43.jpg
z4986218832598_931efa1b5f361a8716844cbce2989562.jpg
z4986213722053_d54a45a24d1ef4465e08f0cb9eb92edb.jpg
z4988397385213_436ba582562b596e2e8ce1c85bb9f0b1.jpg
Hình ảnh: Đoàn thâm nhập về tại các gia đình có thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2924.
Qua công tác thâm nhập, với phương trâm "3 gặp, 4 biết". Đoàn thâm nhập của thị trấn đã trực tiếp gặp gỡ thanh niên trúng tuyển, đại diện gia đình và chính quyền địa phương, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên; nhìn chung 11/11 thanh niên đều an tâm tư tưởng, hăng hái tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào QĐND Việt Nam năm 2024.
QUỐC TÀI
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC