Công an thị trấn Cành Nàng, dán tờ Áp pich tuyên truyền An toàn giao thông

Ngày 22/12/2023 00:00:00

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Công an thị trấn Cành phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bá Thước tiến hành dán tờ Áp pich tuyên truyền An toàn giao thông, tại các nhà hàng, nơi tổ chức các sự kiện ăn uống có sử dụng rượu, bia trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
z5005439600036_834eda135790f65b08a28e07301fe11d.jpg
z5005439635456_d43e97bfd22c0f83f05da3180ffce237.jpg
z5005439613270_603d42c0e9069e624feaf2a93d39fff4.jpg
z5005439608378_3027f81bee31b77b2ddcc13adead286e.jpg
z5005439611787_271dfeaaf32cad0a6552c54fcfa87261.jpg
Lãnh đạo UBND thị trấn, Đội CSGT huyện, Công an thị trấn chụp ảnh tại các điểm dán Áp pich
z5005439688794_f99212bacefd2ec5c282801c22c9f932.jpg
z5005439632888_f8c3c7ca945255c830c9904665ecb8f2.jpg
z5005439659017_916ca8db2f7d4e3389d67ef5b64bac9c.jpg
z5005439645854_6b11bab9a16662e6be2a9dcf23c0a5a5.jpg
z5005439627984_6ab4da339a1f82f13fa428aaba4ebc4a.jpg
z5005439668808_fc2fc358bf2e773579288177f6b50204.jpg
z5005439678131_0bb6501e0a8e2f22bb427541d4026c30.jpg
z5005439665703_d7ba5222447a19e727a8e3968b57bff5.jpg
z5005439680954_70672974328c26288cdfb39f51d7792a.jpg
z5005439656233_1e13d9eb51cdea9fc90d52c5eac7aea1.jpg
Hình ảnh: Tại các điểm, hộ gia đình và hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện ATGT.
Kết quả đã dán Áp pich được 18 điểm là các quán ăn uống, cơ sở kinh doanh dịnh vụ tổ chức sự kiện, trường học, Chợ Cành Nàng và hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
Tin, ảnh: Quốc Tài

Công an thị trấn Cành Nàng, dán tờ Áp pich tuyên truyền An toàn giao thông

Đăng lúc: 22/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Công an thị trấn Cành phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bá Thước tiến hành dán tờ Áp pich tuyên truyền An toàn giao thông, tại các nhà hàng, nơi tổ chức các sự kiện ăn uống có sử dụng rượu, bia trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
z5005439600036_834eda135790f65b08a28e07301fe11d.jpg
z5005439635456_d43e97bfd22c0f83f05da3180ffce237.jpg
z5005439613270_603d42c0e9069e624feaf2a93d39fff4.jpg
z5005439608378_3027f81bee31b77b2ddcc13adead286e.jpg
z5005439611787_271dfeaaf32cad0a6552c54fcfa87261.jpg
Lãnh đạo UBND thị trấn, Đội CSGT huyện, Công an thị trấn chụp ảnh tại các điểm dán Áp pich
z5005439688794_f99212bacefd2ec5c282801c22c9f932.jpg
z5005439632888_f8c3c7ca945255c830c9904665ecb8f2.jpg
z5005439659017_916ca8db2f7d4e3389d67ef5b64bac9c.jpg
z5005439645854_6b11bab9a16662e6be2a9dcf23c0a5a5.jpg
z5005439627984_6ab4da339a1f82f13fa428aaba4ebc4a.jpg
z5005439668808_fc2fc358bf2e773579288177f6b50204.jpg
z5005439678131_0bb6501e0a8e2f22bb427541d4026c30.jpg
z5005439665703_d7ba5222447a19e727a8e3968b57bff5.jpg
z5005439680954_70672974328c26288cdfb39f51d7792a.jpg
z5005439656233_1e13d9eb51cdea9fc90d52c5eac7aea1.jpg
Hình ảnh: Tại các điểm, hộ gia đình và hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện ATGT.
Kết quả đã dán Áp pich được 18 điểm là các quán ăn uống, cơ sở kinh doanh dịnh vụ tổ chức sự kiện, trường học, Chợ Cành Nàng và hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
Tin, ảnh: Quốc Tài
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC