Cắm biển cảnh báo tai nạn đuối nước

Ngày 13/12/2023 00:00:00

Ngày 13 tháng 12 năm 2023 Ủy ban Nhân dân phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Cành Nàng, tổ chức cắm biển cảnh báo đoạn đường nước chảy qua, cẩn thận trơn trượt, đuối nước tại đoạn đường tràn thuộc khu phố Măng, đường từ khu phố Hồng Sơn đi khu phố Măng; cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, cấm bơi lội tại khu vực cầu Mùn thuộc khu phố Đắm và khu phố 2 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng.
Tham gia cắm biển cảnh báo có đại diện BCH Đoàn thanh niên, công an thị trấn và bà con Nhân dân trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
z4972373596698_3d1568c08b36204079ce450754b8be6b.jpg
z4972373601917_997e026f46a33c42f5a22fc063a8f1fc.jpg
z4972373591913_e3cb6f3369a83a84a1075e28a6545c0b.jpg
z4972373607313_cfa6ffed76029442beb50810b41a802f.jpg
z4972373603138_68130b8f4e193b8db29a704f91d12980.jpg
Hình ảnh: Biển cảnh báo tại khu phố Măng, thị trấn Cành Nàng
z4972373598348_8df494806c1d8db327ad0cd61dec07af.jpg
z4972373587998_9f280cc3860f9a6c34c95a78680a131d.jpg
Hình ảnh: Biển cảnh báo tại khu vực cầu Mùn.
Cắm biển cảnh báo nhằm tuyên truyền đến mọi người về những nơi nguy hiểm, có thể dẫn đến đuối nước trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.
QUỐC TÀI

Cắm biển cảnh báo tai nạn đuối nước

Đăng lúc: 13/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 13 tháng 12 năm 2023 Ủy ban Nhân dân phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Cành Nàng, tổ chức cắm biển cảnh báo đoạn đường nước chảy qua, cẩn thận trơn trượt, đuối nước tại đoạn đường tràn thuộc khu phố Măng, đường từ khu phố Hồng Sơn đi khu phố Măng; cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, cấm bơi lội tại khu vực cầu Mùn thuộc khu phố Đắm và khu phố 2 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng.
Tham gia cắm biển cảnh báo có đại diện BCH Đoàn thanh niên, công an thị trấn và bà con Nhân dân trên địa bàn thị trấn Cành Nàng.
z4972373596698_3d1568c08b36204079ce450754b8be6b.jpg
z4972373601917_997e026f46a33c42f5a22fc063a8f1fc.jpg
z4972373591913_e3cb6f3369a83a84a1075e28a6545c0b.jpg
z4972373607313_cfa6ffed76029442beb50810b41a802f.jpg
z4972373603138_68130b8f4e193b8db29a704f91d12980.jpg
Hình ảnh: Biển cảnh báo tại khu phố Măng, thị trấn Cành Nàng
z4972373598348_8df494806c1d8db327ad0cd61dec07af.jpg
z4972373587998_9f280cc3860f9a6c34c95a78680a131d.jpg
Hình ảnh: Biển cảnh báo tại khu vực cầu Mùn.
Cắm biển cảnh báo nhằm tuyên truyền đến mọi người về những nơi nguy hiểm, có thể dẫn đến đuối nước trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.
QUỐC TÀI
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC